We are open daily from 12:00 till 1:00 with food served till 24.00

Logo2

English Menu

Menú Castellano

Menu Français

Deutsch-Menü

Norsk Meny

Dansk Menu

Русский Меню

Svenska Meny

PDF Menu